Contact

Neem voor meer informatie over ons of onze producten contact op met uw adviseur of de Client Service Desk:

Address

Per post

Threadneedle Investment Services Limited
International Financial Data Services
49, avenue J. F. Kennedy,
L-1855, Luxembourg
Luxembourg

Telephone

0800 72013
 
*(gratis)

Print-Fax
Email
*Gesprekken kunnen worden opgenomen.

Hoe dient u een klacht in

Bij Columbia Threadneedle Investments nemen we klachten zeer serieus. Als u een klacht hebt of ontevreden bent, laat het ons dan weten, zodat we kunnen proberen om een oplossing te vinden. Als u een klacht wilt indienen, verzoeken we u de onderstaande, op u van toepassing zijnde procedure te volgen:

Financiële Dienst in België:

CACEIS Belgium S.A., Avenue du Port 86 C Bte 320, B-1000 Brussel

Als u hebt belegd in een Luxemburgse SICAV, is de volgende procedure van toepassing:

Klachtenprocedure

Beleggers kunnen kosteloos in hun eigen taal een klacht indienen, onder vermelding van hun naam, contactgegevens en bijzonderheden over het product, de dienst en de entiteit waarop de klacht betrekking heeft. Beleggers kunnen een klacht indienen:

Email
Address

Post

Threadneedle Management Luxembourg S.A.
Attn. : Complaints Officer
44, rue de la Vallée
L-2661 Luxembourg.

Verwerking

We zullen binnen tien (10) werkdagen na ontvangst van de klacht schriftelijk reageren met ofwel een ontvangstbevestiging ofwel een antwoord. In deze brief zal ook de naam worden vermeld van degene die de klacht behandelt.

De indiener van de klacht krijgt zo spoedig mogelijk antwoord en in elk geval binnen een maand na ontvangst van de klacht. Als er meer tijd nodig is om de klacht te onderzoeken, zal de Complaints Officer de indiener van de klacht op de hoogte stellen van de redenen van de vertraging en de datum vermelden waarop het onderzoek waarschijnlijk zal zijn voltooid.

Het management benaderen

Ingeval de indiener van de klacht geen of geen bevredigend antwoord heeft gekregen van de Complaints Officer, heeft hij/zij de gelegenheid om de klacht voor te leggen aan het management van Columbia Threadneedle Investments. De daartoe benodigde contactgegevens zullen worden verstrekt in het antwoord van de Complaints Officer.

Procedure voor het buiten de rechter om oplossen van klachten bij de CSSF

Als de indiener van een klacht om welke reden dan ook geen bevredigend antwoord krijgt, kan hij/zij uiterlijk een jaar na de datum waarop hij/zij voor het eerst een klacht heeft ingediend bij Columbia Threadneedle Investments contact opnemen met de Commission de Surveillance du Secteur Financier (“CSSF”).

Address

Post

Commission de Surveillance du Secteur Financier
Département Juridique - Service JUR - CC
283, route d’Arlon
L-2991 Luxembourg

Print-Fax
Email

Nadere informatie van de CSSF is te vinden op:
http://www.cssf.lu/en/consumer/complaints/

Telefoon

0800 953 0134, Maandag t/m vrijdag van 8.00 uur tot 18.00 uur (GMT))

Als u van buiten het Verenigd Koninkrijk belt, kunt u ons op het volgende nummer bereiken:
+44 1268 444 321

Email
Address

Threadneedle Investment Services Limited

PO Box 10033
Chelmsford
Essex
CM99 2AL
United Kingdom

Alle klachten die we ontvangen, worden met de grootste zorgvuldigheid behandeld. We streven ernaar om klachten zo spoedig mogelijk af te handelen, liefst binnen 24 uur. Als we een klacht niet binnen 24 uur kunnen afhandelen, zullen we contact met u opnemen over de voortgang en u informeren over de uitkomst.

Binnen hoeveel tijd kunt u mijn klacht afhandelen?

We zullen proberen om uw klacht zo snel mogelijk af te handelen. De Financial Ombudsman Service (FOS) geeft ons acht weken de tijd om een klacht op te lossen voordat u hen kunt vragen om in actie te komen, maar hopelijk zal het niet zo lang duren. Als we al uw klachten niet binnen acht weken hebben opgelost, zullen we u schriftelijk laten weten dat u uw zaak kunt voorleggen aan de FOS.

Wat kan ik doen als ik niet tevreden ben over uw beslissing of de oplossing die u aanbiedt?

Laat het ons a.u.b. weten. Het team van onze cliëntenservice zal dit met u bespreken en de redenen voor onze beslissing uitleggen. Als u na ons laatste antwoord nog steeds niet tevreden bent, kunt u uw klacht voorleggen aan de FOS. De FOS zal uw klacht alleen in behandeling nemen als we de kans hebben gehad deze te onderzoeken.

Wat is de FOS en hoe neem ik contact met ze op?

FOS is de afkorting van Financial Services Ombudsman. U kunt als volgt contact met ze opnemen:

Telefonisch

+44 20 7964 0500

Address

Per post

Exchange Tower
London
E14 9SR

De Ombudsman zal u vragen een formulier in te vullen dat u kunt vinden op hun website Financial Ombudsman Service: https://help.financial-ombudsman.org.uk/help.

We zullen u nogmaals uitleggen hoe u contact kunt opnemen met de FOS wanneer we u een brief sturen met ofwel onze eindbeslissing ofwel de stand van zaken na acht weken. Het voorleggen van uw klacht aan de Ombudsman doet niets af aan uw recht om juridische stappen te ondernemen.

Als ik uw klachtenprocedure volg, betekent dat dan dat ik geen andere wegen kan bewandelen, zoals de Ombudsman inschakelen of juridische stappen ondernemen?

Nee. Het indienen van een klacht doet niets af aan uw recht om uw klacht voor te leggen aan de FOS of om juridische stappen te ondernemen.

Waar kan ik gegevens over klachten vinden?

Details van het aantal zaken met betrekking tot individuele financiële kwesties die aan de Financial Ombudsman zijn voorgelegd, zijn te vinden op: http://www.financial-ombudsman.org.uk/publications/complaints-data.html.

De FCA verstrekt om de zes maanden globale klachtgegevens uit de sector op: https://www.fca.org.uk/firms/complaints-data.

Misschien vindt u dit ook interessant

Over ons

Columbia Threadneedle Investments is een toonaangevende actieve vermogensbeheerder met een bewezen trackrecord van outperformance in alle beleggingscategorieën. Wij hebben een actieve beleggingsaanpak en zijn en klant- en performancegericht.

Beleggingsbenadering

We voorzien onze beleggingsprofessionals van de middelen en kennis die ze nodig hebben om de resultaten te behalen die onze cliënten verwachten – of die zelfs te overtreffen. De spil van onze ambitie om consistent successen te boeken voor onze cliënten is onze opvallend unieke beleggingsbenadering.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

WIj streven naar positieve resultaten die voorzien in de behoeften van onze stakeholders en wij verbinden ons ertoe om altijd verantwoordelijk, transparant en in het belang van degenen die ons hun beleggingen toevertrouwen te handelen.