Markets in Financial Instruments Directive II
(MiFID II, Richtlijn betreffende markten voor financiële instrumenten)

MiFID II is een Europese richtlijn die gebaseerd is op de oorspronkelijke MiFID I-richtlijn, die beleggen transparanter maakte en de wettelijk verplichte informatie voor bepaalde markten standaardiseerde. Financiële instellingen moesten daardoor duidelijker communiceren over hun kosten en vergoedingen en ze op een gestandaardiseerde manier toelichten.

MiFID II combineert de conclusies van de herziening van de MiFID I-richtlijn en de implementatie in de EU van de G20-afspraken als reactie op de financiële crisis van 2007 en 2008.

De Europese Commissie heft vier doelstellingen geformuleerd voor MiFID II:

 • beleggers beter beschermen;
 • het risico op een onordelijke markt verminderen;
 • de systeemrisico’s beperken;
 • Een grotere efficiëntie van de financiële markten en het beperken van overbodige kosten voor de marktspelers.

MiFID II wordt van kracht op 3 januari 2018 en heeft gevolgen voor onze activiteiten in het VK en Europa. De verordening heeft ook gevolgen voor cliënten in andere delen van de wereld die beleggen in producten die gevestigd zijn in het VK of Europa.

MiFID II brengt voor Columbia Threadneedle Investments en onze cliënten veranderingen op vier belangrijke gebieden met zich mee:

 • onderzoekskosten,
 • kosten en vergoedingen,
 • doelmarkt,
 • beleid en procedures

Meer information over de vier hoofd gebieden vindt u hieronder.

Als u vragen heeft over MiFID II, lees dan onze Q & A.

Onderzoekskosten

Volgens MiFID II moeten alle kosten voor extern beleggingsonderzoek van een fonds aan beleggers worden meegedeeld als een aparte vergoeding. Zij mogen niet bij andere vergoedingen worden opgeteld.

Voor het actieve beheer van uw beleggingen baseren wij ons in ruime mate op intern onderzoek, dat aangevuld wordt met gespecialiseerd extern onderzoek. Op deze manier hebben we op een selectieve manier toegang tot meer kennis om resultaten te genereren binnen onze strategieën.

Vanaf januari 2018 zullen de externe onderzoekskosten die wij namens u maken door Columbia Threadneedle worden betaald.

Kosten en vergoedingen

MiFID II standaardiseert de communicatie over kosten en vergoedingen voor elk fonds. Dat betekent dat alle vermogensbeheerders dezelfde template, de Europese MiFID-template (EMT), moeten gebruiken om hun kosten en vergoedingen te rapporteren.

Om de transparantie voor onze beleggers, financieel adviseurs en distributeurs te verzekeren, zal Columbia Threadneedle voor het communiceren van kosten en vergoedingen de standaard-EMT van de sector gebruiken. De EMT zal niet gepubliceerd worden op onze website. We hebben echter wel verbeteringen aangebracht in de informatie die we bekendmaken over kosten en vergoedingen.

De kosten kunnen per fonds en per aandelencategorie variëren. Kijk voor meer informatie over specifieke kosten in de betreffende Fondsprospectus en op pagina met fondsen en tarieven op onze website. Hier kunt u op naam of op ISIN naar fondsen zoeken.

Doelmarkt

We zijn verplicht om voor elk fonds de potentiële doelmarkt (beleggers voor wie het fonds bedoeld is) te bepalen en mee te delen. De informatie die we aan onze cliënten zullen verstrekken, omvat:

 • de beleggerscategorieën waarvoor het fonds geschikt is op basis van de behoeften, kenmerken en doelstellingen van de client;
 • details over de beleggerscategorieën waarvoor het fonds niet geschikt is op basis van de behoeften, kenmerken en doelstellingen van de cliënt.
Een korte samenvatting van de doelgroep voor een Columbia Threadneedle-fonds vindt u hier.

Target Market Document last updated on 19/05/2021.

Beleid en procedures

Vermogensbeheerders moeten hun beleid en procedures afstemmen op de nieuwe reglementaire voorschriften van MiFID II. Het betreft meer bepaald het beleid op de volgende gebieden:

 • belangenconflicten,
 • klachten,
 • fonds- en productgovernance,
 • rapportage.