Wijzigingen in internationale rentebenchmarks

Onderstaande tekst wordt uitsluitend ter informatie verstrekt om u op de hoogte te brengen van een aantal wijzigingen in de financiële sector. U hoeft zelf niets te doen.

Bij Columbia Threadneedle zorgen we ervoor dat de impact voor onze cliënten minimaal zal zijn. Wij zullen u binnenkort laten weten of de wijzigingen gevolgen hebben voor uw beleggingen.

Wat verandert er?

Een aantal rentebenchmarks, de zogenaamde IBOR’s (International Benchmark Interest Rates), waaronder de LIBOR (London Interbank Offered Rate), ondergaat ingrijpende wijzigingen. De LIBOR wordt eind 2021 opgeheven en vervangen door robuustere risicovrije rentevoeten, zogenaamde RFR’s (risk-free rates). Het leeuwendeel van de IBOR’s wordt zo vervangen of opnieuw gedefinieerd.

Deze verandering zal gevolgen hebben voor vermogensbeheermaatschappijen zoals Columbia Threadneedle Investments en sommige van de beleggingen die we namens onze cliënten beheren. Alles bij elkaar genomen hebben we weinig blootstelling aan de LIBOR en andere IBOR’s en we verwachten dan ook geen wezenlijke veranderingen aan de aard, het risicoprofiel of het beheer van onze beleggingsfondsen en -portefeuilles.

De transitie naar risicovrije rentevoeten is een project dat bij ons een hoge prioriteit heeft en dat op bestuursniveau wordt ondersteund door onze CEO voor de EMEA-regio Nick Ring. We hebben specifieke expertise om die transitie grondig en nauwgezet te begeleiden, zodat onze cliënten en medewerkers het als een soepel proces zullen ervaren.

Wat betekenen LIBOR en IBOR?

De LIBOR, de London Interbank Offered Rate, is de rente die sommige van de grootste banken ter wereld in rekening brengen als een andere vergelijkbare bank bij hen een lening afsluit. De rentevoet wordt vastgesteld voor diverse valuta’s en looptijden. IBOR’s (Interbank Offered Rates) zijn andere interbancaire rentevoeten die wereldwijd worden gebruikt.

De LIBOR en andere IBOR’s worden algemeen gebruikt als benchmark voor de rente van financiële producten met een korte looptijd, waaronder fondsen en beleggingsinstrumenten (zoals obligaties).
Waarom gaat dat veranderen?

Steeds minder banken zijn bereid om een ongedekte lening (d.w.z. zonder onderpand) te verstrekken. Die afname heeft ertoe geleid dat de LIBOR minder representatief is geworden voor de markt, en daardoor ook minder betrouwbaar en volatieler.

In 2017 kondigde de Britse Financial Conduct Authority aan dat banken vanaf eind december 2021 niet verplicht zullen zijn om de LIBOR-benchmark te ondersteunen. Alle banken en marktpartijen moeten er dus voor zorgen dat ze op die datum niet meer afhankelijk zijn van de LIBOR¹.

Samen met onze toezichthouders werken we aan een soepele transitie van de LIBOR (en eventuele andere IBOR’s) naar de robuustere risicovrije rentevoeten (Risk Free Rates, RFR’s).

1 De verschillende looptijden van de USD LIBOR (met uitzondering van de looptijden één week en twee maanden), krijgen uitstel tot medio 2023.
Wat zijn RFR's?

RFR’s zijn rentevoeten van eendaagse deposito’s die gebaseerd zijn op reële transacties.

De gekozen RFR verschilt per valuta. In het Verenigd Koninkrijk wordt bijvoorbeeld de SONIA (Sterling Overnight Index Average) de nieuwe benchmark. In de onderstaande tabel worden de vervangende RFR’s die al in gebruik zijn genomen, weergegeven. Andere worden misschien te zijner tijd gecreëerd. We houden dit scherp in het oog en volgen, indien van toepassing, de aanbevelingen van wereldwijde werkgroepen.

Tabel 1 : RFR ter vervanging van een IBOR, voor vijf verschillende valuta’s
Valuta
RFR
Werkgroep
Omschrijving
USA flag
Amerikaanse dollar
Secured Overnight Financing Rate (SOFR)
Alternative Reference Rates Committee
Een algemene maatstaf voor de rente op daggeldleningen met Amerikaanse Treasuries als onderpand.
Brits pond
Sterling Overnight Index Average (SONIA)
Working Group on Sterling Risk-Free Reference Rates
Gebaseerd op feitelijke transacties en geeft het gemiddelde weer van de rentetarieven die banken betalen voor daggeldleningen bij andere financiële instellingen.
Europen Union flag
Euro
Euro short-term rate (€STR)
Working Group on Risk-Free Reference Rates for the Euro Area
Geeft weer welke rente de banken uit de eurozone elkaar in rekening brengen voor ongedekte daggeldleningen in euro.
An image showing japan flag
Yen
Tokyo Overnight Average Rate (TONAR)
Study Group on Risk-Free Reference Rates
Rente op ongedekte daggeldleningen.
An image showing swiss flag
Zwitserse frank
Swiss Average Rate Overnight (SARON)
The National Working Group on CHF Reference Rates
Een voortschrijdend, naar volume gewogen gemiddelde op basis van afgesloten transacties en referentieprijzen op een bepaalde handelsdag.
Alleen ter informatie.
Wanneer gaan deze wijzigingen in?
De LIBOR verdwijnt voor de meeste valuta’s eind 2021, maar we verwachten dat we de transitie naar andere rentebenchmarks al eerder zullen hebben afgerond.
Wat zijn de gevolgen voor mijn belegging en moet ik zelf iets doen?
U hoeft zelf niets te doen in verband met deze wijzigingen.
Als de wijzigingen gevolgen hebben voor het fonds/de fondsen waarin u belegt, zullen we u op de hoogte stellen van onze transitieplannen en alle mogelijke implicaties en gevolgen.
De wijzigingen hebben geen gevolgen voor het aantal aandelen dat u bezit. Het beheer van het fonds/de fondsen waarin u belegd bent, zal niet veranderen en we verwachten niet dat de wijzigingen enige impact zullen hebben op het risicoprofiel van de fondsen.
Als u vragen hebt over deze wijzigingen of als u zich afvraagt of u erop moet reageren, neem dan contact op met uw financieel adviseur.