Onze fondsen

Fondsinformatie

Fondskoersen

Columbia Threadneedle Investments heeft een uitgebreid aanbod aan beleggingsfondsen, passend bij uiteenlopende doelstellingen. Ga naar https://www.fundinfo.com voor een overzicht van de meest recente fondskoersen. Lees de betreffende prospectus voor meer gedetailleerde informatie over fondsstructuren evenals beschikbare aandelencategorieën, minimale belegging, provisies en kosten.

 

Instapkosten

De instapkosten zijn maximaal 5%. Dit zijn de maximale kosten die we op uw inleg inhouden voordat deze wordt belegd. In sommige gevallen betaalt u minder. Ga hierover in gesprek met uw financieel adviseur of distributeur.

 

Belgische bronbelasting

Dividenduitkeringen aan aandeelhouders zijn onderhevig aan een Belgische bronbelasting van 30%.

Wanneer u deelneemt in een fonds dat voor meer dan 10% belegt in rentedragende activa en dat geen winst uitkeert, dan bent u onderhevig aan een Belgische bronbelasting van 30% wanneer u uw aandelen verkoopt of aflost.

De toepasselijke bronbelasting zal worden afgetrokken voordat winst of opbrengsten uit de verkoop van aandelen worden uitgekeerd, wanneer deze uitkering plaatsvindt via een Belgische financiële tussenpersoon.

 

Belgische beursbelasting

De verkoop of omzetting van kapitalisatieaandelen is onderhevig aan een beursbelasting van 1,32% (met een maximum van € 4.000 per transactie).

Belgische belasting op effectenrekening (per 10 maart 2018 van kracht)

Op bepaalde effectenrekeningen gehouden door natuurlijke personen moet een jaarlijkse belasting van 0,15% betaald worden wanneer, gedurende de referentieperiode, de totale gemiddelde waarde van dergelijke effectenrekeningen (gezamenlijk of op zelfstandige basis) ten minste EUR 500.000 bedraagt.

Voor Belgische ingezetenen is de belasting op effectenrekeningen zowel van toepassing op Belgische als op buitenlandse rekeningen.

Voor niet-ingezetenen betreft het alleen effectenrekeningen die gehouden worden door een Belgische financiële tussenpersoon (bijv. een Belgische bank). De referentieperiode loopt in principe van 1 oktober tot en met 30 september.

Voor 2018 is de referentieperiode ingekort van 10 maart 2018 (datum van inwerkingtreding) tot 30 september 2018.


De fiscale behandeling van de fondsen kan in de toekomst wijzigen en afhankelijk zijn van de individuele omstandigheden per belegger. Raadpleeg uw belastingadviseur over de fiscale regels die op u van toepassing zijn

Meer informatie over de fiscale behandeling van fondsen vindt u in het Belgische Addendum bij de desbetreffende Prospectus, beschikbaar op https://www.columbiathreadneedle.be/nl/retl/our-funds/document-centre/.