Onze fondsen

Belangrijke mededelingen over onze fondsen

Belangrijke informatie

Lees de belangrijke mededelingen over wijzigingen die we hebben aangebracht of van plan zijn aan te brengen in onze fondsenreeks. Raadpleeg de onderstaande documenten voor meer informatie over belangrijke mededelingen die in documenten met essentiële beleggersinformatie (EBI) worden vermeld:

Naamswijziging voor onze Britse Threadneedle-fondsen

Met ingang van juli 2022 wijzigen we de namen van onze Britse fondsen, zodat ze qua naamgeving beter aansluiten op onze wereldwijde merknaam, Columbia Threadneedle Investments.

Alleen voor bestaande klanten

Lees meer

Withdrawal of UK funds’ documents and translations for marketing materials from EU websites

Following the UK’s departure from the European Union (EU), our UK domiciled funds are no longer marketed in EU countries. As a result, Columbia Threadneedle Investments will no longer provide translations into EU languages of fund documents and marketing materials for sub-funds of Threadneedle Investment Funds ICVC and Threadneedle Specialist Investment funds ICVC (the “Funds”) and they will be withdrawn from our EU websites. These documents include Key Investor Information Documents (KIIDs), factsheets and prospectuses. The changes are effective from 4 July 2022

View Q&A

Threadneedle UK Select Fund – Proposed merger

Columbia Threadneedle Investments is proposing to merge the Threadneedle UK Select Fund into the Threadneedle UK Fund. Both are sub-funds of Threadneedle Investment Funds ICVC, an open-ended investment company (OEIC), managed by us. All shareholders in this fund will have the opportunity to vote on the proposed merger. Please see the below documents for further details.

Investor letter

Q&A

Shareholder circular

KIID

OEIC's verliezen hun ICBE-status met ingang van 1 januari 2021

Aangezien het Verenigd Koninkrijk de Europese Unie heeft verlaten, worden Britse fondsen onder leiding van een Britse beheerder niet langer als ICBE-fondsen naar EU-recht beschouwd. In het VK gevestigde fondsen zullen zich echter naar dezelfde regels als ICBE-fondsen blijven richten. We hebben een document met veelgestelde vragen opgesteld om te verduidelijken wat deze transitie vanaf 1 januari 2021 voor OEIC-fondsen betekent.

Vragen en antwoorden

Stopzetten van prestatievergoedingen

Met ingang van 1 januari 2020 brengen we u geen prestatievergoedingen meer in rekening voor de onderstaande fondsen (de “Fondsen”):

 • Threadneedle UK Absolute Alpha Fund
 • Threadneedle American Extended Alpha Fund
 • Threadneedle Global Extended Alpha Fund
 • Threadneedle UK Extended Alpha Fund
 • Threadneedle (Lux) American Extended Alpha
 • Threadneedle (Lux) Global Extended Alpha

Vragen en antwoorden

Updates van de beleggingsdoelstellingen en het beleggingsbeleid

Wij hebben onlangs de voor beleggers beschikbare informatie over onze UK geregistreerde OEIC (open-end beleggingsinstelling) fondsen geëvalueerd. Naar aanleiding daarvan hebben wij een aantal updates van de beleggingsdoelstellingen en het beleggingsbeleid van de fondsen doorgevoerd. Hiermee geven wij u aanvullende informatie over onze beleggingsbenadering. Deze updates gaan per 7 augustus 2019 in

Brief voor beleggers

Vragen en antwoorden

Important changes to the Threadneedle Uk Corporate Bond Fund

From 31 August 2019, we are making changes to the name and investment objective and policy of the Threadneedle UK Corporate Bond Fund. The changes include:

 • Changing its name to Threadneedle Sterling Corporate Bond Fund
 • Broadening and clarifying the wording used to describe the investment objective and policy

Brief voor beleggers

Vragen en antwoorden

Absolute Return Bond Fund

We sluiten het Threadneedle Absolute Return Bond Fund op 26 juli 2019.

Het Fonds wordt gesloten vanwege de relatief kleine omvang. Het vermogen van het Fonds is gedaald tot een niveau waardoor het economisch niet haalbaar is om te beheren. Wij zijn van mening dat de sluiting in het beste belang van beleggers is. Daartoe sluiten we het fonds af op 26 juli 2019 (de ingangsdatum) en wordt de handel in het fonds op 23 juli 2019 opgeschort van 12 januari.

Zie de kennisgeving aan de aandeelhouders en vraag en antwoord voor meer informatie

Brief voor beleggers

Vragen en antwoorden

Belangrijke informatie over het Threadneedle Japan Fund

Wij delen wij u mede dat, in verband met de tiendaagse ‘Golden Week’-vakantieperiode in Japan, er voor het Threadneedle Japan Fund dit jaar van vrijdag 26 april t/m maandag 6 mei niet-handelsdagen zijn afgekondigd. Dit betekent dat beleggers gedurende die periode geen aandelen van het Threadneedle Japan Fund kunnen kopen, verkopen of omwisselen, tot de handel in het fonds op 7 mei 2019 wordt hervat. Meer informatie vindt u hieronder.

Brief voor beleggers

Gedeeld beheer en delegeringsregelingen

Op 21 mei 2019 we brengen wijzigingen aan in het TIF Asia Fund, TSIF China Opportunities Fund en TSIF Global Emerging Markets Equity Fund.

De Fondsen worden momenteel beheerd door ons fondsbeheerteam in Londen, dat deel uitmaakt van de gereguleerde maatschappij Threadneedle Asset Management Limited (TAML). Het beleggingsbeheer van de fondsen zal op de volgende manier worden aangepast:

 • Threadneedle Asia Fund en Threadneedle China Opportunities Fund (co-management)
  TAML zal een deel van zijn beleggingstaken doorgeven aan Threadneedle Investments Singapore (Pte.) Limited (TIS) voor zowel Threadneedle Asia Fund als Threadneedle China Opportunities Fund. TIS is een in Azië gevestigde beleggingsbeheerder van de groep Columbia Threadneedle. De Fondsen zullen profiteren van de extra onderzoekscapaciteit van ons in Singapore gevestigde team als aanvulling op onze sterke onderzoeksbasis in het Verenigd Koninkrijk, en de in Singapore gevestigde fondsbeheerders zullen ook beleggingsbeslissingen voor de Fondsen kunnen nemen.
 • Threadneedle Global Emerging Markets Equity Fund
  Columbia Management Investment Advisers, LLC (CMIA) wordt de beleggingsbeheerder van Threadneedle Global Emerging Markets Equity Fund. Het Fonds profiteert momenteel van de onderzoekscapaciteit en het beleggingsadvies van het grote, in de VS gevestigde beleggingsteam van CMIA. Na de verandering zal CMIA de beleggingsbeslissingen van het Fonds nemen.

Brief voor beleggers

Vragen en antwoorden

Update over de brexit: europese en niet-britse beleggers in het Threadneedle OEIC1 Funds

Hierbij sturen wij u een update over onze voorbereidingen op de brexit en over de continuïteit van onze dienstverlening op het gebied van beleggingsbeheer na het vertrek van het VK uit de EU.

Wanneer het VK uit de Europese Unie stapt, verwachten we dat de OEIC-fondsen hun ICBE2-status kwijtraken. Voor zover ons bekend, kunnen Europese en niet-Britse beleggers gewoon blijven beleggen in OEIC-fondsen.

Aangezien de onzekerheid over het vertrek van het VK uit de EU aanhoudt, heeft Columbia Threadneedle Investments een uitgebreid noodplan opgesteld om voorbereid te zijn op alle mogelijke gevolgen. We werken actief samen met onze toezichthouders, de brancheorganisatie en andere relevante instanties zodat we voortdurend op de hoogte zijn van de laatste ontwikkelingen en van eventuele standpunten en plannen betreffende de branche.

Meer informatie vindt u hieronder.

Brief voor beleggers

1 OEIC betekent open-ended investment company, wat Engels is voor beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal. 2 ICBE betekent Instelling voor Collectieve Belegging in Effecten. ICBE voorziet in een geharmoniseerd regelgevingskader voor het beheer en de verkoop van beleggingsfondsen binnen de Europese Unie.

Threadneedle American Select Fund OEIC

Vanaf 15 april 2019 brengen we wijzigingen aan in de beleggingsdoelstelling en het beleggingsbeleid van het Threadneedle American Select Fund.

Het huidige beleggingsbeleid van het Fonds is erop gericht om uitsluitend te beleggen in bedrijven die gevestigd zijn in Noord-Amerika of veel van hun activiteiten daar verrichten.

We wijzigen deze beleidsomschrijving om nauwkeuriger te bepalen hoe het Fonds in de praktijk belegt. Een nieuwe formulering zal duidelijk maken dat ten minste 75% van het Fonds wordt belegd in bedrijven die in de Verenigde Staten zijn gevestigd of veel van hun activiteiten daar verrichten. Daarnaast kan het beheerteam maximaal 25% van het fondsvermogen beleggen in bedrijven buiten de VS.

Brief voor beleggers

Vragen en antwoorden

Regelingsschema: de Lux-Fondsen

Wij hebben u recent geïnformeerd over het feit dat wij de activa van bepaalde aandelenklassen van de onderstaande Britse fondsen zullen overdragen naar een gelijkwaardig fonds binnen ons gevestigde fondsenassortiment in Luxemburg. Met plezier kunnen wij nu bevestigen dat deze overdrachten succesvol zijn voltooid.

 • American Extended Alpha Fund
 • Asia Fund
 • Global Extended Alpha Fund
 • Global Select Fund
 • UK Absolute Alpha Fund

Meer informatie vindt u hieronder.

Brief voor beleggers

Vragen en antwoorden

Beknopte gids voor beleggen (SICAV)

Regelingsschema bav update

Wij hebben u recent geïnformeerd over ons voorstel om de activa van bepaalde aandelenklassen van de onderstaande Britse fondsen over te dragen naar een gelijkwaardig fonds binnen ons gevestigde fondsenassortiment in Luxemburg. Na de stemming van de aandeelhouders op de buitengewone algemene vergaderingen (BAV’s) van 12 december 2018 kunnen wij bevestigen dat alle voorgestelde overdrachten zijn goedgekeurd.

 • American Extended Alpha Fund
 • Asia Fund
 • Global Extended Alpha Fund
 • Global Select Fund
 • UK Absolute Alpha Fund

Brief voor beleggers

Vragen en antwoorden

Regelingsschema: de Lux-Fondsen

Wij hebben u recent geïnformeerd over het feit dat wij de activa van bepaalde aandelenklassen van de onderstaande Britse fondsen zullen overdragen naar een gelijkwaardig fonds binnen ons gevestigde fondsenassortiment in Luxemburg. Met plezier kunnen wij nu bevestigen dat deze overdrachten succesvol zijn voltooid.

 • American Smaller Companies Fund (US)
 • European Smaller Companies Fund
 • Global Emerging Markets Equity Fund
 • Global Equity Income Fund

Meer informatie vindt u hieronder.

Brief voor beleggers

Vragen en antwoorden

Beknopte gids voor beleggen (SICAV)

Regelingsschema: de Lux-Fondsen

Wij hebben u recent geïnformeerd over het feit dat wij de activa van bepaalde aandelenklassen van de onderstaande Britse fondsen zullen overdragen naar een gelijkwaardig fonds binnen ons gevestigde fondsenassortiment in Luxemburg. Met plezier kunnen wij nu bevestigen dat deze overdrachten succesvol zijn voltooid.

 • American Fund
 • American Select Fund
 • European Select Fund
 • UK Equity Income Fund
 • UK Fund

Meer informatie vindt u hieronder.

Brief voor beleggers

Vragen en antwoorden

Beknopte gids voor beleggen (SICAV)

Overdracht van klantenactiva (regelingsschema)

Wij hebben beleggers schriftelijk geïnformeerd over een voorgestelde wijziging in de volgende fondsen:

 • American Extended Alpha Fund
 • Asia Fund
 • Global Extended Alpha Fund
 • Global Select Fund
 • UK Absolute Alpha Fund

Wij zijn van plan de activa van beleggers in bepaalde aandelenklassen van de hierboven genoemde Fondsen over te dragen naar gelijkwaardige aandelenklassen binnen ons gevestigde fondsenassortiment in Luxemburg. De overdrachten zullen plaatsvinden via een proces dat een regelingsschema (scheme of arrangement) heet.

Lees meer

Grensoverschrijdende fusies: Threadneedle Credit Opportunities Fund

Wij hebben u recent geïnformeerd over het feit dat wij de activa van het Threadneedle Credit Opportunities Fund (het “Britse fonds”) zullen overdragen naar Threadneedle (Lux) – Credit Opportunities, een gelijkwaardig fonds binnen ons gevestigde fondsenassortiment in Luxemburg (het “Lux-Fonds”). Met plezier kunnen wij bevestigen dat de overdracht succesvol werd voltooid op 20 oktober 2018.

Meer informatie vindt u hieronder.

Brief voor beleggers

Vragen en antwoorden

Beknopte gids voor beleggen (SICAV)

Regelingsschema bav update

Wij hebben u recent geïnformeerd over ons voorstel om de activa van bepaalde aandelenklassen van de onderstaande Britse OIEC-fondsen over te dragen naar een gelijkwaardig fonds binnen ons gevestigde fondsenassortiment in Luxemburg.

 • American Smaller Companies Fund (US)
 • European Smaller Companies Fund
 • Global Emerging Markets Equity Fund
 • Global Equity Income Fund

De resultaten van de stemming van de aandeelhouders op de buitengewone algemene vergaderingen vindt u de brief hieronder.

Brief voor beleggers

Vragen en antwoorden

Regelingsschema bav update

Wij hebben u recent geïnformeerd over ons voorstel om de activa van bepaalde aandelenklassen van de onderstaande Britse fondsen over te dragen naar een gelijkwaardig fonds binnen ons gevestigde fondsenassortiment in Luxemburg. Na de stemming van de aandeelhouders op de buitengewone algemene vergaderingen (BAV’s) van 10 oktober 2018 kunnen wij bevestigen dat alle voorgestelde overdrachten zijn goedgekeurd.

 • American Fund
 • American Select Fund
 • European Select Fund
 • UK Equity Income Fund
 • UK Fund

Voor de overdrachten zullen wij alle betrokken klanten op de hoogte brengen van de mogelijke opties die voor hen beschikbaar zijn.

Brief voor beleggers

Vragen en antwoorden

Grensoverschrijdende fusies: de Lux-Fondsen

Wij hebben u recent geïnformeerd over het feit dat wij de activa van de onderstaande Britse fondsen zullen overdragen naar een gelijkwaardig fonds binnen ons gevestigde fondsenassortiment in Luxemburg (de “Lux-fondsen”). Met plezier kunnen wij nu bevestigen dat deze overdrachten succesvol zijn voltooid.

 • European Corporate Bond Fund
 • European High Yield Bond Fund
 • Pan European Fund
 • Pan European Smaller Companies Fund
 • Pan European Equity Dividend Fund

Meer informatie vindt u hieronder.

Brief voor beleggers

Vragen en antwoorden

Beknopte gids voor beleggen (SICAV)

Overdracht van klantenactiva (regelingsschema)

Wij hebben beleggers schriftelijk geïnformeerd over een voorgestelde wijziging in de volgende fondsen:

 • American Smaller Companies Fund (US)
 • European Smaller Companies Fund
 • Global Emerging Markets Equity Fund
 • Global Equity Income Fund

Wij zijn van plan de activa van beleggers in bepaalde aandelenklassen van de hierboven genoemde Fondsen over te dragen naar gelijkwaardige aandelenklassen binnen ons gevestigde fondsenassortiment in Luxemburg. De overdrachten zullen plaatsvinden via een proces dat een regelingsschema (scheme of arrangement) heet.

Lees meer

Overdracht van klantenactiva (regelingsschema)

Wij hebben beleggers aangeschreven om hen te informeren over een voorgestelde wijziging in de volgende fondsen:

 • American Fund
 • American Select Fund
 • European Select Fund
 • UK Equity Income Fund
 • UK Fund

Wij zijn van plan de activa van beleggers in bepaalde aandelenklassen van de hierboven genoemde Fondsen over te dragen naar gelijkwaardige aandelenklassen binnen ons gevestigde fondsenassortiment in Luxemburg. De overdrachten zullen plaatsvinden via een proces dat een regelingsschema (scheme of arrangement) heet.

Lees meer

Grensoverschrijdende fusies bav update

Wij hebben onlangs beleggers ingelicht over ons voorstel om de activa van elk van de onderstaande fondsen (de “Bestaande Fondsen”) over te dragen naar een gelijkwaardig fonds binnen ons gevestigde fondsenassortiment in Luxemburg (de “Lux-Fondsen”). Na de stemming van de aandeelhouders op de buitengewone algemene vergaderingen (BAV’s) die plaatsvonden op 24 augustus 2018, kunnen wij nu bevestigen dat de overdrachten voor alle betrokken fondsen zijn goedgekeurd.

 • European Corporate Bond Fund
 • European High Yield Bond Fund
 • Pan European Fund
 • Pan European Smaller Companies Fund
 • Pan European Equity Dividend Fund
 • Credit Opportunities Fund

Voor de fusie zullen wij alle betrokken klanten op de hoogte brengen van de mogelijke opties die voor hen beschikbaar zijn.

Brief

Vragen en antwoorden

Overdracht van het vermogen (grensoverschrijdende fusie)

Wij hebben beleggers schriftelijk op de hoogte gebracht van de voorgestelde wijziging van de volgende Fondsen:

 • European Corporate Bond Fund
 • European High Yield Bond Fund
 • Pan European Fund
 • Pan European Smaller Companies Fund
 • Pan European Equity Dividend Fund
 • Credit Opportunities Fund

Wij zijn van plan het vermogen van de hierboven genoemde Fondsen over te dragen naar gelijkwaardige Fondsen in ons bestaande assortiment van SICAV-Fondsen in Luxemburg. De overdrachten zullen plaatsvinden in de vorm van een grensoverschrijdende fusie.

Lees meer

Verplichte conversie van aandelenklassen

Met ingang van 16 juni 2018 zullen we een verplichte conversie toepassen op een aantal van onze fondsen. We hebben de beleggers die hebben ingetekend op de betreffende fondsen hiervan schriftelijk op de hoogte gebracht.

Meer informatie en de lijst van fondsen en aandelenklassen vindt u hier.

Transfer of EU customer assets to our Luxembourg fund range

On 9 May we announced plans to transfer EU customer assets from our UK OEIC fund range to equivalent funds in our established Luxembourg SICAV range, to best serve European clients after the UK departs from the European Union.

When the UK leaves the EU (and at the end of any transition period), it’s highly likely that UK-based OEIC funds will lose their UCITS status. By transferring assets to our Luxembourg fund range, we can provide certainty for our EU-based investors and ensure they remain in a UCITS-compliant fund, regardless of the final agreement between the UK and the EU.

A total of 20 funds from the Threadneedle OEIC range will be impacted. The transfers are subject to shareholder approval.

For further information please refer to the press release and Q&A.

Changes to investment policies of certain Threadneedle Funds

From 14 May 2018, the funds listed below will be able to invest through Shanghai-Hong Kong Stock Connect and Shenzhen-Hong Kong Stock Connect (together, Stock Connect) in mainland Chinese shares, called China A Shares.

Which funds are affected by the changes?

The following funds are affected by the changes:

 • Threadneedle Asia Fund
 • Threadneedle China Opportunities Fund
 • Threadneedle Global Emerging Markets Equity Fund
 • Threadneedle Global Select Fund
 • Threadneedle Global Extended Alpha Fund
 • Threadneedle Global Equity Income Fund

Find out more

Fee reductions

In our latest review of fees and charges, we identified opportunities to reduce charges on a number of our funds and in certain share classes. These changes will reduce the ongoing charges figures (OCF) and improve value for money for investors. The new fees and charges come into effect from 1 February 2018 and will:

 • Reduce registrar fees on a number of our UK regulated funds and in certain share classes
 • Reduce operating expenses on a number of our Luxembourg regulated funds and in certain share classes
 • Reduce the annual management charge (AMC) on a range of funds and share classes.

View list of funds

Prospectus changes: compulsory conversion

From 1 February 2018 we will be updating our prospectuses to include the ability for us to convert investors’ shares in a fund from one share class of the fund to another share class of that same fund. This is known as compulsory conversion.

We will only apply compulsory conversions if it is in the best interests of investors to do so. Ahead of any compulsory conversions we will write to investors in the Fund to explain what is happening, the reasons for it and to give notice of the date that the change will be taking place and we will explain what you can do if you disagree with the changes we plan to make.

For full details please read the Prospectus update section in the Investor Update.

Wijziging in het beheer van threadneedle japan fund

Op 1 november 2017 zullen we een aantal wijzigingen aanbrengen in het beheer van Threadneedle Japan Fund.

De beleggingsbeheerder van het Fonds, Threadneedle Asset Management Limited (TAML), zal de bevoegdheid krijgen om beleggingsbeslissingen met betrekking tot het Fonds te delegeren aan Columbia Management Investment Advisers LLC (CMIA), een in de VS gevestigde beleggingsbeheerder die deel uitmaakt van de groep Columbia Threadneedle.

Dit betekent dat het Fonds, ter aanvulling van onze sterke onderzoeksbasis in het Verenigd Koninkrijk, ook zal kunnen profiteren van de onderzoekscapaciteit van een omvangrijk team in de VS, en dat in de VS gevestigde fondsbeheerders beleggingsbeslissingen voor het Fonds zullen kunnen nemen.

Investor letter

Q&A

Draft KIID

UK Growth & Income Fund
Veranderingen bij de Depothouder/Bewaader/Beheerder

Wij wijzen erop dat op 1 januari 2016 de volgende veranderingen zullen plaatsvinden bij Citibank, dat optreedt als depothouder/bewaarder/beheerder voor sommige van onze fondsen:

Lees meer

TIF American Smaller Companies Fund

Wij wijzen erop dat het huidige EBI-document (KIID) en de huidige prospectussen nog niet zijn aangepast aan de onderstaande wijzigingen; het is dus van belang dat u naast de EBI-documenten deze informatie leest.

Wij zullen de definitie van kleinere ondernemingen in het beleggingsbeleid van het fonds uitbreiden.

Lees meer

Uitgestelde inkopen van TIF en TSIF

Invoering van een nieuwe beleidslijn voor uitgesteld inkopen.

TIF – Lees meer

TSIF – Lees meer