Fondsdocumenta­tie

Het materiaal over open-end beleggingsfondsen wordt uitsluitend aangeboden in het kader van de dienstverlening aan bestaande klanten en is niet bedoeld voor de verkoop van fondsen.
Dit document bevat belangrijke informatie voor de belegger over het fonds. Dit is geen marketinginformatie. De informatie is wettelijk vereist om u meer inzicht te geven in de aard en de risico’s van beleggingen in het fonds. We bevelen u aan deze te lezen zodat u een doordachte beslissing kunt nemen om al dan niet te beleggen.
Naast het document met Essentiële Beleggers Informatie dienen wij u ook een Aanvullend Informatie Document (AID) beschikbaar te stellen, waarin u extra informatie kunt vinden met betrekking tot klachten, vergoedingen (indien van toepassing via de Financial Services Compensation Scheme, of compensatieregeling voor financiële diensten) en annulering van een product. Het Aanvullend Informatie Document (AID) is enkel van toepassing op de hieronder genoemde OIEC fondsen. Wij adviseren u ook het Belgisch Addendum bij het Prospectus te lezen, welke voor de OEIC-fondsen is gecombineerd met het AID.
De onderstaande beschikbare EBI’s vertegenwoordigen ook andere share classes. Zie de bijgevoegde KIIDs ISIN Matrix voor de relevante EBI per share class.

De Threadneedle Lux factsheets over oktober, die vanaf 16 november t/m 4 december 2019 hier waren gepubliceerd, bevatten een fout in de informatie over de netto prestaties. De fout is gerectificeerd en de factsheets zijn op 9 december 2019 opnieuw gepubliceerd.  Onze excuses voor het ongemak.

 

In het verleden behaalde resultaten vormen geen leidraad voor toekomstige resultaten. Uw kapitaal loopt risico. De waarde van beleggingen en inkomsten daaruit zijn niet gegarandeerd en kunnen zowel stijgen als dalen en kunnen worden beïnvloed door wisselkoersschommelingen. Dit betekent dat een belegger mogelijk niet het oorspronkelijk belegde bedrag terugkrijgt. Dit materiaal is uitsluitend bedoeld ter informatie en vormt geen aanbod of uitnodiging tot het geven van een opdracht om effecten of andere financiële instrumenten te kopen of te verkopen, noch om beleggingsadvies of beleggingsdiensten te verstrekken. Als u twijfelt of een belegging voor u geschikt is, dient u contact op te nemen met uw financieel adviseur.

 

Indien het VK zonder akkoord uit de EU vertrekt, wordt er mogelijk meer bronbelasting op de beleggingen van Britse fondsen (zowel ICBE’s als niet-ICBE’s) ingehouden: in dat geval verliezen ze namelijk hun status als ICBE naar Europees recht. Zonder die status wordt er meer bronbelasting ingehouden op dividenduitkeringen en rentebetalingen aan Britse fondsen en dus verzwaart de belastingdruk op het fondsrendement.