Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Verantwoordeli­jke burger

We streven ernaar een verantwoordelijk lid van de samenleving te zijn en positieve veranderingen te bewerkstelligen.

Via partnerschappen op liefdadig en cultureel gebied levert de stichting Columbia Threadneedle Foundation een bijdrage aan de samenleving in brede zin. Wij zetten ons in voor het beheer van onze ecologische voetafdruk, zodat we de milieueffecten van onze bedrijfsactiviteiten kunnen begrijpen, meten en beheren. We beseffen ons ook terdege dat we voor een duurzame toeleveringsketen moeten zorgen.
Responsible Citizen - we strive to be

Wij zien bedrijfsfilantropie als een investering in de toekomst. De Columbia Threadneedle Foundation belegt via meerjarige, geëngageerde partnerschappen in een aantal goede doelen – een aanpak die volgens ons niet alleen de levenskwaliteit op individueel niveau meetbaar verbetert, maar op lange termijn ook voordelen oplevert voor de samenleving door bij te dragen aan het oplossen van kritieke sociale kwesties en duurzame maatschappelijke veranderingen te bewerkstelligen.

Bij de selectie van onze liefdadigheidspartners zoeken we naar duurzaam groeipotentieel, onder leiding van een ervaren management en met een duidelijke strategische visie. We streven naar langdurige samenwerkingsverbanden waarbij we zowel financiering als actieve ondersteuning bieden in de vorm van inzet van management en medewerkers. We zijn qua thema’s gericht op goede doelen waarbij onderwijs, kunst en sport worden ingezet om sociale veranderingen teweeg te brengen.
Het werk van de Columbia Threadneedle Foundation bouwt voort op de 120 jaar steun en betrokkenheid van Ameriprise Financial bij organisaties die samen tot doel hebben het leven van mensen uit alle lagen van de bevolking te verbeteren.
In 2019 vierde de Foundation haar vijfde verjaardag. Dat is een mijlpaal die we wilden vieren. We hebben daarom de impact geëvalueerd en kunnen met trots een overzicht geven van de resultaten.
BSI logo

EMS 620867

Carbon logo
Enkele van de belangrijkste ecologische resultaten in 2019 zijn onder andere: de succesvolle oplevering van campagnes rond afvalbeheer en de Wereldmilieudag. Die zijn gericht op plastic en het verwijderen van plastic bestek, voortdurende evaluaties van de aanvoerketen en levenscyclus en een vermindering van het papierverbruik via ‘follow me’ printen.
We voldeden in 2019 nog steeds aan alle vereisten van de ISO14001:2015 norm. Onze totale koolstofuitstoot was 18,6% lager dan in 2018, wat vooral was te danken aan minder vliegreizen.
BSI logo

EMS 620867

Carbon logo
Columbia Threadneedle koolstofemissies 2015 – 2019
Columbia Threadneedle UK carbon footprint

De reisgegevens hebben betrekking op alle medewerkers in het VK. De energiecijfers betreffen Cannon Place in Londen.

In 2018 heeft de EAG een aantal uitdagende nieuwe EMS-doelstellingen vastgesteld, waaronder verdere reducties in zakenreizen en in het gebruik van nutsvoorzieningen, afvalreductie, en samenwerking met onze bredere toeleveringsketen om milieuefficiënties te onderzoeken.
Keep cup Initiatief
Kartonnen bekers hebben een plastic- of waslaag, waardoor ze moeilijk kunnen worden gerecycleerd. De meeste Britse kartonnen bekers zijn ‘energiebronnen uit afval’, of worden naar het stort gebracht in plaats van dat ze gerecycleerd worden. In 2019 gaven we elke werknemer een Keep Cup. We bespaarden zo het afval van 350.000 kartonnen bekers per jaar, tegen een lopende kostprijs van £15.500,00. Hierdoor verkleinden we ook onze koolstofafdruk en voldeden we nog beter dan de ISO14001:2015 vereisten.
Living wage logo
Columbia Threadneedle is sinds 2015 een Living Wage-werkgever, wat betekent dat iedereen die in het VK bij Columbia Threadneedle werkt, zowel vaste werknemers als externe contractanten, een minimum uurloon ontvangt van GBP 10,20 in Londen en van GBP 8,75 buiten Londen – ver boven het landelijke minimumloon van GBP 7,38. De leefbare lonen worden onafhankelijk bepaald en elk jaar aangepast; ze worden berekend op basis van de elementaire kosten van het levensonderhoud aan de hand van de minimuminkomensnorm voor het VK. Wat in deze norm wordt opgenomen, wordt beslist door het publiek en vloeit dus voort uit een maatschappelijke consensus over wat mensen nodig hebben om de eindjes aan elkaar te knopen.
Living wage logo
Columbia Threadneedle voldoet aan de Britse wet op de moderne slavernij (MSA) en publiceert op onze website een MSA-verklaring ter naleving van de bekendmakingsvoorschrifte