Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Verantwoordelijke partner​

Wij streven ernaar een betrouwbare partner te zijn voor onze cliënten.

De kern van onze activiteiten is ons vermogen om het beleggingssucces van onze cliënten te versterken; wat tot uiting komt in ons devies “Uw succes, onze prioriteit.” Wij trachten onze cliënten waar voor hun geld te bieden, met service op een niveau dat aan hun verwachtingen voldoet of deze overtreft. 

Woman smiling

We doen drie dingen die voor alle cliënten van cruciaal belang zijn:

 • We houden ons aan onze waarden van cliëntgerichtheid, uitmuntendheid, integriteit en respect
 • We zorgen voor uitmuntende en duurzame risicogewogen beleggingsresultaten, na aftrek van vergoedingen
 • We onderhouden de infrastructuur waarmee we onze cliënten ondersteunen, beschermen hun activa en bieden een uitmuntende dienstverlening op het gebied van administratie, toezicht, cliënttransacties, informatie, prestatie-analyse en rapportage.
Onze beheerstructuur en ons ondernemingsbestuur staan borg voor ons strikte, doelmatige en doeltreffende bedrijfsmodel en ons vermogen om de belangen van onze cliënten en eindcliënten (de uiteindelijke begunstigden van de fondsen die we beheren) te beschermen. Ze bevorderen tevens een doeltreffende inzet en het nemen van initiatief op alle niveaus van het bedrijf en een sterke bedrijfscultuur.
In de EMEA-landen zijn het Business Management Committee (BMC) en het Risk and Controls Committee (RCC) onze belangrijkste fora over senior management en besluitvorming. De BMC en RCC zorgen ervoor dat alle zaken van het bedrijf samenhangend worden beheerd en dat de belangen van de cliënt en mogelijke financiële implicaties door de hoogstgeplaatste leidinggevenden in overweging worden genomen. Een reeks functie-overschrijdende adviesgroepen verhogen de betrokkenheid, zorgen voor belangenbehartiging en bevorderen functie-overschrijdende besluitvorming op alle niveaus. Deze groepen zijn de Diversity and Inclusion Group, de Environmental Advisory Group, de Product Advisory Group, de Talent Advisory Group en de Culture and Conduct Advisory Group. De Culture and Conduct Advisory Group heeft onder meer tot taak ervoor te zorgen dat de organisatie zich blijft richten op het juiste gedrag van medewerkers jegens de cliënt, op risico’s, gedragsrisico’s en onze Waardengerichte bedrijfscultuur.

Wij gaan met onze cliënten in gesprek om te vernemen wat zij onder succes verstaan en in hoeverre zij hun persoonlijke doelen kunnen bereiken door te beleggen. Hun antwoorden geven ons een waardevol inzicht in wat belangrijk is voor onze cliënten, en in het hoe en waarom van hun keuze om te beleggen.

Wij zijn lid van de Britse Investment Association, die ernaar streeft om het beleggen voor beleggers eenvoudiger en beter te maken. Wij onderschrijven de beginselverklaring van de Vereniging, waarin wordt uitgelegd wat verantwoordelijkheid van het omgaan met geld van anderen in de praktijk betekent voor de bedrijfscultuur en de persoonlijke mindset:

 • Altijd het belang van onze cliënten laten voorgaan op ons eigen belang
 • Net zo zorgzaam met het geld van cliënten omgaan als met ons eigen geld
 • Alleen fondsen en diensten ontwikkelen, aanbieden en onderhouden die bedoeld zijn om de cliënten meerwaarde op te leveren en hen te helpen hun financiële doelstellingen te bereiken
 • De beleggings- en operationele expertise onderhouden en toepassen die nodig zijn om de met de cliënten overeengekomen doelstellingen te realiseren
 • Alle kosten en vergoedingen transparant en inzichtelijk maken
 • De beleggers meedelen welke materiële voordelen wij in onze rol van vermogensbeheerder ontvangen, waar deze vandaan komen en hoeveel ze waard zijn.
 • Zorgen voor regelmatige, tijdig opgezette en duidelijke communicatielijnen met de cliënten
 • Duidelijk uiteenzetten hoe wij de activa en belangen van de cliënten gezamenlijk beheren
 • Een bedrijfscultuur in stand houden die deze beginselen ondersteunt
 • Samen met collega’s en belanghebbenden uit de sector werken aan de opstelling en regelmatige bijwerking van richtlijnen voor de ‘best practices’ in de sector

De toepassing van deze beginselen staat onder toezicht van ons regionale Business Management Committee en wordt jaarlijks geëvalueerd zodat een voortdurende onderlinge afstemming verzekerd is. Zie ons Responsible Business report voor meer details.

Policies

PDF

Conflicts of interest