Belangrijke mededelingen over onze fondsen

Overdracht van klantenactiva (Regelingsschema)

Wij hebben beleggers schriftelijk geïnformeerd over een voorgestelde wijziging in de volgende fondsen:

  • American Smaller Companies Fund (US)
  • European Smaller Companies Fund
  • Global Emerging Markets Equity Fund
  • Global Equity Income Fund

Wij zijn van plan de activa van beleggers in bepaalde aandelenklassen van de hierboven genoemde Fondsen over te dragen naar gelijkwaardige aandelenklassen binnen ons gevestigde fondsenassortiment in Luxemburg. De overdrachten zullen plaatsvinden via een proces dat een regelingsschema (scheme of arrangement) heet.

Als in het VK gevestigde fondsen, genieten de Bestaande Fondsen momenteel de1 ICBE-status1 binnen de Europese Unie (EU). Wanneer het VK uit de EU stapt, is het echter zeer waarschijnlijk dat deze fondsen hun ICBE-status zullen verliezen.

Door de activa over te dragen naar een gelijkwaardig in Luxemburg gevestigd fonds, bieden wij de beleggers zekerheid en zorgen wij ervoor dat uw klanten in een ICBE-conform fonds belegd blijven, ongeacht een definitieve overeenkomst tussen het VK en de EU. Ons doel is de beleggers in onze fondsen continuïteit en zekerheid te bieden. Voor EU-beleggers zullen de overdrachten de onzekerheid over de toekomstige status van hun belegging in hun thuisland wegnemen. U vindt alle details over de voorgestelde overdrachten in de Aandeelhouderscirculaire.

1 ICBE staat voor Instelling voor Collectieve Belegging in Effecten. ICBE vormt een geharmoniseerde regelgeving voor het beheer en de verkoop van beleggingsfondsen binnen de Europese Unie.

Gerelateerde Documenten

PDF

Brief voor beleggers

PDF

Aandeelhouders­circulaire

PDF

Vragen en antwoorden

PDF

Concept Essentiele beleggers­informatie