Belangrijke mededelingen over onze fondsen

Overdracht van het vermogen (grensoverschrijdende fusie)

Wij hebben beleggers schriftelijk op de hoogte gebracht van de voorgestelde wijziging van de volgende Fondsen:
  • European Corporate Bond Fund
  • European High Yield Bond Fund
  • Pan European Fund
  • Pan European Smaller Companies Fund
  • Pan European Equity Dividend Fund
  • Credit Opportunities Fund
Wij zijn van plan het vermogen van de hierboven genoemde Fondsen over te dragen naar gelijkwaardige Fondsen in ons bestaande assortiment van SICAV-Fondsen in Luxemburg. De overdrachten zullen plaatsvinden in de vorm van een grensoverschrijdende fusie.
Net als in het VK gevestigde Fondsen, genieten de hierboven genoemde Bestaande Fondsen momenteel de ICBE-status1 binnen de Europese Unie. Dit betekent dat Fondsen in een EU-land toegankelijk zijn voor beleggers uit andere EU-landen, waarbij deze beleggers beschermd zijn door gemeenschappelijke beleggingsregulering en het toezicht van de toezichthouder. Desondanks verwachten wij dat wanneer het Verenigd Koninkrijk de Europese Unie verlaat (en na afloop van een daarmee gepaard gaande overgangsperiode), de in het Verenigd Koninkrijk gevestigde OEIC-Fondsen hun ICBE-status zullen verliezen.
Door het vermogen over te dragen naar een gelijkwaardige in Luxemburg gevestigd Fondsen, bieden wij beleggers zekerheid en zorgen wij ervoor dat zij in ICBE conforme Fondsen belegd blijven, ongeacht de definitieve overeenkomst tussen het VK en de EU. Ons doel is continuïteit en zekerheid bieden voor beleggers in onze Fondsen. Volledige details over de voorgestelde fusie vindt u in de aandeelhouderscirculaire.

1 ICBE staat voor Instelling voor Collectieve Belegging in Effecten. ICBE vormt een geharmoniseerde regelgeving voor het beheer en de verkoop van beleggingsfondsen binnen de Europese Unie

Gerelateerde documenten

PDF

Brief voor beleggers

PDF

Aandeelhouders­circulaire

PDF

Concept Essentiele beleggers­informatie