Voorbereiding op de Brexit

Columbia Threadneedle Investments bereidt zich voor op het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie. Wij streven ernaar onze cliënten zekerheid en continuïteit te bieden, ongeacht welk type brexit uiteindelijk uit de bus komt. We werken actief samen met onze brancheorganisatie en andere relevante instanties zodat we voortdurend op de hoogte zijn van de laatste ontwikkelingen en van eventuele standpunten en plannen betreffende de branche.
We hebben een uitgebreid plan opgesteld om de overlast voor onze cliënten, onze fondsen en onze activiteiten tot een minimum te beperken, zelfs in het geval van een “no-deal” brexit.

Hier vindt u informatie over ons programma om uw vermogen over te zetten naar andere fondsen.

Beleggers uit de EU die belegd blijven in OEIC-fondsen1

Wanneer het VK uit de Europese Unie stapt, verwachten we dat de in het VK gevestigde OEIC-fondsen hun ICBE-status kwijtraken.2 Voor zover nu bekend kunnen Europese en niet-Britse beleggers gewoon blijven beleggen in OEIC-fondsen. Verder is het waarschijnlijk dat OEIC-fondsen gedurende een eventuele overgangsperiode aan de ICBE-criteria blijven voldoen, zodat beleggers extra tijd krijgen om hun mogelijkheden te onderzoeken. Wij wijzen u erop dat er mogelijk geen sprake zal zijn van een overgangsperiode wanneer het VK zonder een akkoord uit de EU zou stappen. In de EU gevestigde beleggers die zich zorgen maken over de gevolgen van deze wijziging, dienen hun financieel adviseur te raadplegen. Beleggers die naar een van onze alternatieve SICAV-fondsen3 willen overstappen, die zullen wij hierbij graag begeleiden.
Indien u twijfels hebt over de gevolgen van de brexit voor de status van uw belegging, of als u nog vragen hebt, kunt u ons bellen op nummer +352 46 40 10 7020 (telefoongesprekken kunnen worden opgenomen). Ons team staat voor u klaar van maandag t/m vrijdag van 9.00 uur tot 18.00 uur.

1 OEIC staat voor open-ended investment company, een beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal naar Brits recht.
2 ICBE betekent Instelling voor Collectieve Belegging in Effecten. ICBE voorziet in een geharmoniseerd regelgevingskader voor het beheer en de verkoop van beleggingsfondsen binnen de Europese Unie.
3 SICAV staat voor société d’investissement à capital variable, een beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal naar Luxemburgs recht.